Врачи

Od 2008 zatrudniona w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II, pracuj?c najpierw w Klinice Chorób Serca i Naczy?, a obecnie w Klinice Kardiologii Interwencyjnej. W 2014 roku uzyska?a specjalizacj? z chorób wewn?trznych. W 2014 roku rozpocz??a specjalizacj? z kardiologii. W 2015 roku obroni?a prac? doktorsk? na temat zabiegów stentowania t?tnic szyjnych wykonywan...
Specjalista Chorób Wewn?trznych, Specjalista Hematolog, Specjalista Medycyny Paliatywnej. Posiada ponad 20 letnie do?wiadczenie zawodowe zdobyte na Oddziale Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Wykonuje USG jamy brzusznej, tarczycy, sutków, oraz biopsje cienkoig?owe.  
Specjalista reumatolog, specjalista chorób wewn?trznych, lekarz medycyny pracy. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi. Do?wiadczenie kliniczne zdoby? w Klinice Reumatologii Szpitala Wojskowego w Warszawie, kierowanej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii Prof. dr hab. Witolda T?ustochowicza. Autor i wspó?autor publikacji krajowych, doniesie? zjazdowych w tym ...
Specjalista chirurgii naczyniowej , specjalista chirurgii ogólnej. Absolwent wydzia?u Lekarskiego ?l?skiej Akademii Medycznej  (2001). W roku 2010 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej natomiast w roku 2015 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Obecnie zatrudniony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II na oddziale Chir...
Chirurg naczyniowy, posiadaj?cy specjalistyczne wykszta?cenie oraz prawie 20 letni? praktyk? zawodow?, podczas której mia? mo?liwo?? wykonania licznych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, w?ród których mo?na wymieni? operacje ?y?, t?tnic ko?czyn górnych i dolnych, zabiegi operacyjne t?tnic szyjnych oraz operacje t?tniaków aorty brzusznej. W celu dalsz...
Obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Uko?czy?a liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej m.in. : „USG narz?dów szyi- poziom zaawansowany”, „USG naczy?”, „Ultrasonografia narz?dów jamy brzusznej w kontek?cie choroby nowotworowej”. Posiada certyfikat umiej?tno?ci w zakresie diagnost...
GRZESIK ANNA, 2017-03-19 19:00
Pani doktor bardzo sympatyczna, bardzo mi?a atmosfera podczas wizyty i zabiegu, pe?na kompetencja i empatia. Polecam (laser naczynek).
Absolwent ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2012). Pracuje w Oddziale Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Do?wiadczenie zawodowe zdobywa? równie? pracuj?c w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Bia?ej. 
Specjalista reumatologii i chorób wewn?trznych. Jest bardzo kompetentnym specjalist? z ogromn? wiedz?. Ma indywidualne podej?cie do ka?dego pacjenta, „rozumie ból towarzysz?cy chorobie”. Od lat pracuje w Specjalistycznym Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie oraz w Ma?opolskim Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji na Oddziale Reumatologii. Specjalizuje ...
Absolwent ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie odbywa specjalizacj? w dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Podhala?skim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu. Swoj? wiedz? i umiej?tno?ci doskonali uczestnicz?c w kursach i szkoleniach z zakresu ultrasonografii.
W trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii, szkolenie specjalizacyjne odbywa w Klinice Pneumonologii Instytutu Gru?licy i Chorób P?uc w Rabce-Zdroju. W 2012r. Uko?czy? studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu medycznego w Katowicach. Uko?czy? liczne kursy w zakresie ultrasonografii pediatrycznej, w tym z zakresu ultrasonografii p?uc w Roztocza?skiej Szkole Ultrasonografii i ultrasonogr...

Спектр услуг