Врачи

Od 20 lat zajmuj? si? urologi? dzieci?c?, z czego przez ponad 10 lat pracowa?em w szpitalu uniwersyteckim w Holandii. Obecnie jestem Kierownikiem Kliniki Urologii Dzieci?cej UJ w Krakowie. Lecz? choroby nerek, dróg moczowych oraz narz?dów p?ciowych. Mam du?e do?wiadczenie w wykonywaniu zabiegów z zastosowaniem technik laparoskopowych – przez ma?e naci?cia w jamie brzuszn...
Uko?czy? Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1984 roku. Obecnie pracuje na UJ w Krakowie.Specjalista chirurgii dzieci?cej.Posiada tytu? naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciecym UJ w Krakowie Prokocimiu w Klinice Chirurgii Dzieciecej i SOR. Sta?e naukowo szkoleniowe odby? w Edynburgu, Manchesterze, Londynie, Nowym Jorku, Berlinie, Munster i Linzu. Je...
Ponad 20 letnie do?wiadczenie zawodowe, pracownik oddzia?u Chirurgii Dzieci?cej w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieci?cym w Krakowie Prokocimiu.Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista I i II stopnia w dziedzinie chirurgii dzieci?cej, doktor nauk medycznych, cz?onek Pa?stwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii dzieci?cej. Laureat "LAUR PACJENTA", Cz?onek "Europejskiego Towarzyst...

Спектр услуг


Болезни