Врачи

Absolwent ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2012). Pracuje w Oddziale Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Do?wiadczenie zawodowe zdobywa? równie? pracuj?c w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Bia?ej. 
Specjalista urolog, certyfikowany przez Europejsk? Rad? Urologii - Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Pracownik Oddzia?u Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Cz?onek rzeczywisty Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU) i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). Autor opracowa? i doniesie? naukowych z zakresu urologii. Doktor prowadzi konsultacj...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego w Katowicach ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, m?odszy asystent w Oddziale Klinicznym Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w trakcie specjalizacji z Urologii, cz?onek polskiego i europejskiego towarzystwa urologicznego (PTU, EAU). Zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem schorze? uk?adu moczowo-p?ciowego w tym wykonywaniem bada? USG uk?...

Спектр услуг


Болезни