Врачи

Specjalista reumatolog, specjalista chorób wewn?trznych, lekarz medycyny pracy. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi. Do?wiadczenie kliniczne zdoby? w Klinice Reumatologii Szpitala Wojskowego w Warszawie, kierowanej przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii Prof. dr hab. Witolda T?ustochowicza. Autor i wspó?autor publikacji krajowych, doniesie? zjazdowych w tym ...
Specjalista reumatologii i chorób wewn?trznych. Jest bardzo kompetentnym specjalist? z ogromn? wiedz?. Ma indywidualne podej?cie do ka?dego pacjenta, „rozumie ból towarzysz?cy chorobie”. Od lat pracuje w Specjalistycznym Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie oraz w Ma?opolskim Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji na Oddziale Reumatologii. Specjalizuje ...

Спектр услуг


Болезни