Врачи

Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  M?odszy asystent w trakcie specjalizacji z chorób p?uc w Klinice Pneumonologii  Górno?l?skiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik Studiów Doktoranckich ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Cz?onek Polskiego Towa...
Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Specjalista z zakresu chorób wewn?trznych (2008) oraz chorób p?uc (2011), starszy asystent w Klinice Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2008 roku uzyska?a doktorat Collegium Medicum UJ w dziedzinie pulmonologii. Od ponad 15 lat zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem mi?dzy innymi astmy oskrzelowej, przewlek?ej obtu...

Спектр услуг


Болезни