Врачи

Mgr Natalia Kroker - psycholog, psycholog dzieci?cy. Pracuje w nowotarskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadzi terapi? dzieci i m?odzie?y z nadwag? i oty?o?ci? w Uzdrowiskowym Szpitalu Dzieci?cym w Rabce. Posiada do?wiadczenie w diagnozie psychologicznej, prowadzeniu szkole? oraz pracy z rodzicami. Uko?czy?a jednolite psychologiczne studia magisterskie na Uniwersytecie J...
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie. Ju? podczas trwania studiów odbywa?a sta? w Poradni dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju "Effatha" w Krakowie, ucz?c si? od specjalistów pracy z dzie?mi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odby?a praktyki w Centrum Psychoteriapii i Rozwoju "Mam To" prowadz?c warsztaty dla m?odzie?y. Uczestniczy?a w wars...

Спектр услуг


Болезни