Врачи

Neurologopeda kliniczny- Absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Wroc?awskiego. Logopeda przedszkolny i szkolny  dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i nie tylko. Cz?onek PTL- Polskiego Towarzystwa Logopedów w Oddziale Ma?opolskim. Magister Pedagogiki Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Wiedz? i do?wiadczenie zawodowe w  terapii zaburze? afatycznych i dyzartryc...

Спектр услуг


Болезни