Врачи

Specjalista pediatrii i neurologii dzieci?cej. Obecnie Zast?pca Ordynatora Oddzia?u Neurologii Dzieci?cej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?cego w Krakowie Prokocimiu.Uko?czy? Akademi? Medyczn? w Krakowie Wydzia? Lekarski w 1985 roku. W 1994 roku uko?czy? II stopie? specjalizacji z pediatrii, a w 1998 roku uzyska? tytu? specjalisty II stopnia z neurologii dzieci?cej. W 2000 roku uzyska? tytu? dokto...
Specjalista pediatrii i neurologii dzieci?cej, konsultant ds. szczepie? ochronnych Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Specjalizacj? z pediatrii uzyska?a w trakcie pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieci?cym w Krakowie, gdzie przez 5 lat by?a zatrudniona  jako asystentka w Oddziale Neurologii Dzieci?cej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieci?ce...

Спектр услуг


Болезни