Врачи

Absolwent Wojskowej Akademii medycznej w ?odzi uko?czonej 1995 roku. W 1999 uko?czy? specjalizacj? z chorób wewn?trznych (I stopie?) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinik? w Krakowie. W 2002 uko?czy? specjalizacj? z medycyny lotniczej (I stopie?) w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.Specjalizacja z neurologii (II stopie?) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikl...
By?y kierownik Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiello?skiego Collegium Medicum (UJ CM) oraz konsultant wojewódzki ds. neurologii. Ma szeroki zakres wiedzy i do?wiadczenie w rozpoznawaniu wielu rzadkich chorób i trudnych przypadków, szczególnie w zakresie chorób powoduj?cych zaburzenia pami?ci i innych funkcji poznawczych, chorób objawiaj?cych si? parkins...

Спектр услуг


Болезни