Врачи

Kierownik Oddzia?u Neurochirurgii w Podhala?skim Szpitalu Specjalistycznym. Specjalista neurochirurg z 20-letnim do?wiadczeniem pracy w oddziale neurochirurgicznym. Stale doskonali swoje umiej?tno?ci, zajmuj?c si? leczeniem operacyjnym chorób uk?adu nerwowego. Wykonuje operacje w zakresie chorób naczyniowych mózgu (t?tniaki, naczyniaki), schorze? neuroonkologicznych (guzy...
Specjalista neurochirurg, pracownik Oddzia?u Klinicznego Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Uko?czy? studia na Wydziale Lekarskim ?l?skiej Akademii Medycznej w Katowicach w 2002r.Szkolenie specjalizacyjne odby? w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.W listopadzie 2013r uzyska? tytu? specjalisty w zakresie neurochiru...

Спектр услуг


Болезни