Врачи

Ur. 11.05.1965 w Krakowie. Po uko?czeniu studiów medycznych w roku 1990 rozpocz??em prac? w Klinice Nefrologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie pracowa?em do roku 2012. W latach 1995 do 2012 pe?ni?em funkcje Kierownika Oddzia?u Dializ tej?e Kliniki. Poza Oddzia?em Dializ pracowa?em w Poradni Nefrologicznej Kliniki Nefrologii oraz by?em nauczycielem akademickim w Collegium Medicum UJ. ...

Спектр услуг


Болезни