Врачи

Absolwentka wydzia?u lekarskiego Akademii Medycznej w Gda?sku, z wieloletnim sta?em w zawodzie. Pracuje jako specjalista dwóch specjalizacji. Systematycznie i stale podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicz?c w kursach i konferencjach. W pracy k?adzie szczególny nacisk na dok?adno??, rzetelno??,?yczliwo?? w kontakcie z pacjentem.
Absolwent Wojskowej Akademii medycznej w ?odzi uko?czonej 1995 roku. W 1999 uko?czy? specjalizacj? z chorób wewn?trznych (I stopie?) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinik? w Krakowie. W 2002 uko?czy? specjalizacj? z medycyny lotniczej (I stopie?) w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.Specjalizacja z neurologii (II stopie?) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikl...

Спектр услуг


Болезни

Brak schorzeń spełniających kryteria