Врачи

Uko?czy?a 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie (filologia klasyczna), absolwentka romanistyki w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Tarnowie oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Posiada stopie? doktora nauk humanistycznych w zakresie j?zykoznawstwa (tytu? pracy doktorskiej: Reformulacja parafras...
Neurologopeda kliniczny- Absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Wroc?awskiego. Logopeda przedszkolny i szkolny  dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i nie tylko. Cz?onek PTL- Polskiego Towarzystwa Logopedów w Oddziale Ma?opolskim. Magister Pedagogiki Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Wiedz? i do?wiadczenie zawodowe w  terapii zaburze? afatycznych i dyzartryc...

Спектр услуг


Болезни