Врачи

Absolwent wydzia?u lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Na co dzie? pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, gdzie stale rozwija i doskonali swoje umiej?tno?ci oraz prowadzi zaj?cia dydaktyczne ze studentami wydzia?u lekarskiego Collegium Medicum UJ. Jako jeden z niewielu lekarzy w regionie zajmuje si? diagnostyk? i leczeniem osteoporozy, ...

Спектр услуг


Болезни