Врачи

Specjalista otolaryngologii, zajmuj? si? leczeniem zachowawczym i operacyjnym chorób uszu, nosa, gard?a i krtani.Dyplom lekarski uzyska? na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiello?skiego w 1993r. Od 2000r jest specjalist? otolaryngologii, od 20 lat pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. Wieloletnie szpitalne i poradniane do?wiadczenie w zakresie diagnostyki i lecz...
Specjalista otorynolaryngologii, starszy asystent Katedry i Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Autor oraz wspó?autor wielu publikacji z zakresu otolaryngologii. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicz?c w konferencjach naukowych oraz kursach w kraju oraz zagranic?. Posiada do?wiadczeni...
Szlachtowski Łukasz, 2017-12-14 17:11
Pan Doktor bardzo zaanga?owany w sprawy pacjenta i kompetentny.
Dodatkowym atutem jest ?atwo?? w rozmowie i sympatyczne usposobienie, które w po??czeniu z ogromem wiedzy daj? lekarza - idea? :)
ZDECYDOWANIE POLECAM
Specjalista otorynolaryngologii, starszy asystent Katedry i Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego  w Krakowie. W latach 2009-2015 odby?am szkolenie specjalizacyjne w zakresie otorynolaryngologii  na Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie zako?czone zdanym P...
Specjalista otorynolaryngolog. Absolwentka Wydzia?u Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1996 r.).I stopie? specjalizacji zdoby?a w 1999r.,a II stopie? w 2007 roku po odbyciu sta?u specjalizacyjnego w Katedrze i Klinice Otolaryngologii CM Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie w latach 2002-2007. Starszy asystent Poradni Otolaryngologicznej Podhala?skiego Szpitala Specjalistycznego im.Jana ...

Спектр услуг


Болезни