Врачи

Uko?czy?a Collegium Medium w Krakowie w 1998 roku, a w 2009 uzyska?a tytu? specjalisty w dziedzinie medycyna rodzinna. Obecnie pracuje w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej ZAK- MED w Zakopanem oraz Almedica w Nowym Targu. Pocz?tkowo do?wiadczenia zawodowe zdobywa?a na Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Zakopanem, a tak?e na sta?ach zagranicznych w Niemczech. W 2004 roku rozpocz??a...
Absolwent ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Wydzia?u Lekarskiego z Oddzia?em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Uko?czy? studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” na Uniwersytecie ?l?skim. Wiedz? poszerza na licznych kursach i szkoleniach. Obecnie w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
Madeja Arneta, 2017-05-09 17:27
Solidny lekarz, warty zaufania :-) Polecam serdecznie