Врачи

Specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, a tak?e chirurgii naczyniowej. W latach 2009-2015 pe?ni? funkcj? Ordynatora Oddzia?u Chirurgii Naczyniowej Kliniki Chirurgii Ogólnej 5 WSzK w Krakowie. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi, dyplom lekarza otrzyma? w 1991 roku. W  1995 roku uzyska? I stopie? specjalizacji w zakresie Chirurgii Ogólnej w 5 Wojsko...
Chirurg, Proktolog, obecnie pracuj?cy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wykszta?cenie: 1976 rok. - dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie; 1980 rok - I stopie? specjalizacji z chirurgii ogólnej; 1987 rok. - II stopie? specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz specjalizacja z zakresu proktologii. Zatrudnienie: od 1976r. kolejno M?odszy Asystent, starszy A...
Specjalista chirurgii naczyniowej , specjalista chirurgii ogólnej. Absolwent wydzia?u Lekarskiego ?l?skiej Akademii Medycznej  (2001). W roku 2010 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej natomiast w roku 2015 uzyska? tytu? specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Obecnie zatrudniony w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw?a II na oddziale Chir...
Uko?czy? Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1984 roku. Obecnie pracuje na UJ w Krakowie.Specjalista chirurgii dzieci?cej.Posiada tytu? naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciecym UJ w Krakowie Prokocimiu w Klinice Chirurgii Dzieciecej i SOR. Sta?e naukowo szkoleniowe odby? w Edynburgu, Manchesterze, Londynie, Nowym Jorku, Berlinie, Munster i Linzu. Je...
Ponad 20 letnie do?wiadczenie zawodowe, pracownik oddzia?u Chirurgii Dzieci?cej w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieci?cym w Krakowie Prokocimiu.Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista I i II stopnia w dziedzinie chirurgii dzieci?cej, doktor nauk medycznych, cz?onek Pa?stwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii dzieci?cej. Laureat "LAUR PACJENTA", Cz?onek "Europejskiego Towarzyst...
Specjalista chirurgii ogólnej. W 2009 roku uko?czy? Wydzia? Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego. Od 2010 roku pracuje na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego im. Mi?osierdzia Bo?ego w Limanowej, a od 2017 równie? w Ambulatorium Chirurgicznym Szpitala Specjalistycznego im. J?drzeja ?niadeckiego w Nowym S?czu. W 2017 roku uzyska? z wyró?nien...

Спектр услуг


Болезни