Врачи

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie w 2003 roku.  Od 2005 roku pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem, a od 2006 roku tak?e w dzia?aj?cej na jego bazie Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiello?skiego.  Od 2011 roku Specjalista ortopedii i traumatologii narz?du ruchu.  W 2012 roku zdoby? z wyr&oacu...
Gromala Robert, 2018-01-15 17:13
By?em ju? na dwóch wizytach u dr. Potaczka i jestem bardzo zadowolony, bardzo przyjemny, mi?y m?ody cz?owiek, przyjazny bardzo dla pacjenta. Czekam w kolejce na operacj? kr?gos?upa.
Specjalista ortopedii i traumatologii narz?du ruchu. Uko?czy? Wydzia? Lekarski Collegium Medicum UJ w Krakowie. Pracowniki Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji UJ w Zakopanem. Tu zdoby? do?wiadczenie z zakresu ortopedii dzieci?cej, chirurgii kr?gos?upa (skolioza, bóle kr?gos?upa,dyskopatia, zwyrodnienia, wady wrodzone), chirurgii stopy (wady wrodzone, deformacje nabyte, zmiany zwyrodnieniowe, ...
Absolwent Wydzia?u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Do?wiadczenie i umiej?tno?ci zdobywa i doskonali w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Swoj? wiedz? poszerza równie? na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach w kraju i za granic?. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kr?gos?upa. W pracy k?adzie szczeg&oacu...

Спектр услуг


Болезни