Врачи

Specjalista chirurgii dzieci?cej, absolwent ?l?skiej Akademii Medycznej w Katowicach z 30 letnim do?wiadczaniem zawodowym zdobytym w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii (obecnie SP ZOZ Zespó? Szpitali Miejskich w Chorzowie) na stanowisku asystenta, nast?pnie starszego asystenta na Oddziale Chirurgii Dzieci?cej, Poradni Chirurgicznej dla Dzieci, Poradni Wad O?rodkowego Uk?adu Nerwowego...
Uko?czy? Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1984 roku. Obecnie pracuje na UJ w Krakowie.Specjalista chirurgii dzieci?cej.Posiada tytu? naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciecym UJ w Krakowie Prokocimiu w Klinice Chirurgii Dzieciecej i SOR. Sta?e naukowo szkoleniowe odby? w Edynburgu, Manchesterze, Londynie, Nowym Jorku, Berlinie, Munster i Linzu. Je...
Ponad 20 letnie do?wiadczenie zawodowe, pracownik oddzia?u Chirurgii Dzieci?cej w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieci?cym w Krakowie Prokocimiu.Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, specjalista I i II stopnia w dziedzinie chirurgii dzieci?cej, doktor nauk medycznych, cz?onek Pa?stwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii dzieci?cej. Laureat "LAUR PACJENTA", Cz?onek "Europejskiego Towarzyst...

Спектр услуг


Болезни