Врачи

Specjalista chorób naczy? (angiolog) oraz specjalista kardiolog ukierunkowany na ca?o?ciowe leczenie chorób serca i naczy?. Absolwent Wydzia?u Lekarskiego CM UJ w Krakowie, który swoj? karier? zawodow? zwi?za? z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Paw?a II w Krakowie. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Chirurgii Naczy? tego Szpitala. By...

Спектр услуг


Болезни