Врачи

W 1997 roku uko?czy?a Wydzia? Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie. Do?wiadczenie zawodowe i tytu? specjalisty chorób wewn?trznych zdobywa?a w trakcie pracy w II Katedrze Chorób Wewn?trznych im. prof. Andrzeja Szczeklika, w Klinice Alergii i Immunologii. Od zawsze wiedz?c, ?e chce by? alergologiem kontynuowa?a rozwój zawodowy w Zak?adzie Alergolog...

Спектр услуг


Болезни